https://datingranking.net/pl/partnerstwo-kalifornii-do-koniec-przemoc-krajowa-koalicja-adwokatow-propaguje-zdrowe-relacje-przez-edukacje/Kalifornijskie partnerstwo na rzecz wyeliminowania przemocy domowej: koalicja rzeczników promuje zdrowe relacje poprzez edukację
Ujawnienie partnera

Kalifornijskie partnerstwo na rzecz wyeliminowania przemocy domowej: koalicja rzeczników promuje zdrowe relacje poprzez edukację

Kalifornijskie partnerstwo na rzecz wyeliminowania przemocy domowej: koalicja rzeczników promuje zdrowe relacje poprzez edukację

Krótka wersja: California Partnership to End Domestic Violence (Partnerstwo) podjęło się zadania położenia kresu przemocy domowej w Kalifornii. Dąży do tego celu, wspierając zmiany społeczne w celu poprawy dobrostanu osób, które przeżyły agresywne relacje i rozpoczynając dialog ze społecznościami na temat tego, jak przede wszystkim zapobiegać sytuacjom agresywnym. Partnerstwo ma biura w Sacramento, ale jego wysiłki docierają do dużych miast i małych miasteczek w całym stanie. W sumie grupa ta z powodzeniem lobbowała za ponad 200 aktami prawnymi dotyczącymi przemocy domowej.

Cofający się NFL Ray Rice trafił na pierwsze strony gazet w 2014 roku, kiedy pojawiło się wideo, na którym uderza on swoją ówczesną narzeczoną w windzie w kasynie Atlantic City. Jego działania doprowadziły do tego, że Baltimore Ravens rozwiązały jego kontrakt, a wiadomości wywołały namiętny dialog na temat przemocy domowej, męskości i odpowiedzialności.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Ray poszedł do poradnictwa i ciężko pracował, aby odwrócić nowy liść. W 2019 roku California Partnership to End Domestic Violence (Partnerstwo) zaprosiło Raya, by usiadł z dyrektorem generalnym A CALL TO MEN, Tonym Porterem, i porozmawiał o swoich doświadczeniach z przemocą domową. Podczas konferencji Shifting the Lens Conference Ray szczerze mówił o swojej podróży od agresywnego sportowca do współczującego adwokata.

Logo CPEDV

Partnerstwo podjęło kroki w celu położenia kresu przemocy domowej.

W wywiadzie nie chodziło tylko o to, co wydarzyło się w windzie – chodziło o to, co wydarzyło się wcześniej i co wydarzyło się później. Chodziło o kulturę piłkarską i osobistą odpowiedzialność. Dyskusja zaoferowała więcej niuansów w odpowiedzialności, pozwalając Rayowi otworzyć się i być bezbronnym jako osoba, której życie zostało na zawsze zmienione przez jego działania.

Partnerstwo dokonało odważnego wyboru, aby opowiedzieć historię Raya i wezwać mężczyzn i chłopców do rozpoznania roli, jaką mogą odegrać w powstrzymaniu przemocy ze strony partnera. Koalicja non-profit zdecydowała, że ważne jest, aby zaprosić wszystkich do stołu, aby przedyskutować, jak wygląda przemoc domowa i jak leczyć jako jednostka, rodzina, zespół i naród.

W ciągu ostatnich kilku lat Partnerstwo zaczęło przesuwać swoje prace nad przemocą domową na całe rodziny. Ta koalicja reprezentuje obecnie ponad 1000 adwokatów, organizacji, ocalałych i sojuszników, ale wciąż ma miejsce, aby stać się bardziej inkluzywnym i zróżnicowanym.

„Musisz szukać informacji z zewnątrz, aby zrozumieć, czym jest zdrowa męskość” – powiedziała kierownik ds. komunikacji Jessica Merril. „Jesteśmy skoncentrowani na ocaleniach i aby położyć kres przemocy domowej, musimy również pracować z ludźmi, którzy wyrządzali krzywdę w przeszłości i pracują nad zmianą na całe życie”.

Ciągle rozwijający się ruch zaprasza chłopców i mężczyzn do stołu

Partnerstwo przyjęło dwutorowe podejście do przemocy ze strony partnera. Na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ocalałych, uchwalając prawa i wspierając adwokatów w całym stanie. Po drugie, koalicja działa na rzecz wspierania i promowania strategii prewencyjnych, aby zapobiec takim sytuacjom w ogóle. Agencja jest zarówno reaktywna, jak i proaktywna, więc rozwiązuje ten skomplikowany problem z obu stron.

„Kiedy mówisz o profilaktyce, musisz mówić o zgodzie. Musisz mówić o władzy i kontroli” – powiedziała Miranda Stiers, która specjalizuje się w pracy prewencyjnej w Partnerstwie. „Czasami ludziom może być trudno rozpoznać niezdrowe wzorce w ich życiu”.

Partnerstwo pracuje nad przestawieniem rozmowy na normy kulturowe i społeczne, które utrwalają niezdrowe zachowania występujące w intymnej przemocy ze strony partnera.

Zrzut ekranu strony internetowej Partnerstwa

Celem Partnerstwa na 2019 rok jest zebranie 50 milionów dolarów z funduszy państwowych.

Według ekspertów Partnerstwa, wszelkie wysiłki mające na celu zapobieganie przemocy ze strony partnera muszą zaczynać się od zrozumienia jej przyczyn w tym, jak uczymy się komunikować uczucia jako dzieci. Wychowanie odgrywa w tej dziedzinie kluczową rolę. Dzieci mogą być narażone na niezdrowe modele relacji ze strony dorosłych w swoim życiu, które mogą kształtować sposób, w jaki postrzegają swoje relacje i wyrażają siebie. Chłopcy i młodzi mężczyźni są szczególnie narażeni na niezdrowe oczekiwania związane z ich płcią – bycie cały czas twardym i nieokazywanie emocji.

Badania wykazały, że dzieci, które otrzymują klapsy, wykazują tendencję do agresywnego i agresywnego zachowania, gdy dorosną. Dzieci, które widzą, jak ich rodzice rozwiązują problemy poprzez przemoc, mogą kontynuować tę lekcję w swoim życiu.

Aby powstrzymać przemoc intymną ze strony partnerów, rzecznicy angażują rodziców, wychowawców, trenerów i młodych ludzi w dyskusje na temat zdrowszych sposobów komunikowania się, wyrażania uczuć, interakcji w konfliktach i poszanowania autonomii cielesnej. Tworzą bezpieczną przestrzeń, w której Kalifornijczycy mogą pracować na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym ludzie prowadzą między sobą zdrowsze relacje.

Jednym z przykładów tej pracy jest wspieranie profilaktyków w programie Coaching Boys into Men, stworzonym przez Futures Without Violence. To uznane na całym świecie podejście wymaga wsparcia trenerów w modelowaniu zdrowej męskości i relacji. Jest poparta mocnymi dowodami. W badaniu przeprowadzonym przez UC Davis młodzi mężczyźni, którzy uczestniczyli w programie, powiedzieli, że częściej przerywają obraźliwe zachowanie ze strony przyjaciela i są znacznie bardziej skłonni do podjęcia działań, aby je powstrzymać.

Wzmacnianie sprawiedliwych relacji i niezależności finansowej

W ciągu ostatnich 40 lat Partnerstwo skutecznie opowiadało się za uchwaleniem ponad 200 aktów prawnych i nadal wspiera działania legislacyjne, które wspierają jego wizję położenia kresu przemocy domowej.

Koalicja oferuje wiele cennych zasobów, które mogą pomóc adwokatom i działaczom prewencyjnym lepiej zrozumieć dynamikę nadużyć i uzyskać dostęp do rozwiązań opartych na społeczności. Dzięki wsparciu Partnerstwa, organizacje członkowskie w Kalifornii zapewniają pełne współczucia, skuteczne i doświadczone wskazówki dla mieszkańców zmagających się z wpływem agresywnego związku.

Wyjaśniając koalicyjny model oparty na Przemocy Domowej, w pierwszej kolejności, Miranda powiedziała: „Spotykamy ocalałych tam, gdzie się znajdują i udzielamy im wsparcia nawet w takich sprawach, jak zawożenie ich na spotkania. od tak wielu adwokatów, jak głębokie mogą być ich rozmowy i relacje”.

Takie podejście pozwala ocalałym zapewnić bezpieczne, stabilne schronienie tak szybko, jak to możliwe. W 2016 r., pilotowany przez osiem organizacji, 95% osób, które przeżyły, które uczestniczyły w programie Domowa Przemoc Domowa First powiedział, że czują więcej nadziei na przyszłość.

Zdjęcie zespołu Partnerstwa

Ponad 1000 adwokatów i organizacji współpracuje, aby wzmocnić pozycję osób, które przeżyły.

Stabilność finansowa jest głównym celem Partnerstwa, ponieważ pieniądze są często jedną z dynamik władzy w agresywnym związku. Posiadanie stałego dochodu lub konta oszczędnościowego oznacza możliwość pozostawienia partnera, który może być żywicielem rodziny.

„Musisz być stabilny finansowo” – powiedziała Miranda. „Częstym powodem, dla którego osoby, które przeżyły, nie odchodzą, są finanse”.

Specjalistka programowa Alejandra Aguilar dodała: „Musimy uczyć zdrowych nawyków finansowych od najmłodszych lat. Musimy mówić o pieniądzach jako środkach zapobiegawczych.

Partnerstwo naciska na dostęp do świadczeń pracowniczych, w tym płatnego urlopu rodzinnego i płatnych dni chorobowych, aby wspierać osoby, które przeżyły, które mają dzieci i same przejmują obowiązki rodzicielskie. W szczególności koalicja współpracuje z partnerami, takimi jak California Work & Family Coalition, aby zwiększyć wiedzę i wykorzystanie płatnego urlopu wśród osób o niskich zarobkach i imigrantów. Dostęp do płatnego urlopu pomaga zmniejszyć przemoc intymną ze strony partnera poprzez zmniejszenie stresu finansowego, zwiększenie równości w praktykach rodzicielskich i promowanie więzi między dzieckiem a rodzicem.

Partnerstwo rzuca światło na te ważne kwestie i uświadamia, jakie praktyczne kroki mogą podjąć ustawodawcy, organizacje non-profit i inne grupy, aby wesprzeć zmiany społeczne.

Jak zwiększone finansowanie może mieć długofalowy wpływ

Chociaż Partnerstwo zawsze przyjmuje darowizny, opiera się przede wszystkim na finansowaniu i grantach państwowych, aby kierować swoimi działaniami i wspierać 1000 adwokatów w swojej sieci. Chociaż majowa rewizja budżetu gubernatora Newsoma nie zawierała przepisów dotyczących działań prewencyjnych w Kalifornii, wciąż jest czas, aby to uwzględnić. Ostateczny budżet zostanie opublikowany w czerwcu.

„Nasza dziedzina jest stale w stanie przepływu środków finansowych” – powiedziała Miranda. „W tej chwili prosimy o 50 milionów dolarów na bieżące finansowanie zapobiegania przemocy ze strony partnerów intymnych, ponieważ zapobieganie jest procesem ciągłym”.

W 2018 roku stan Kalifornia zainwestował 5 milionów dolarów w jednorazowe finansowanie Programu Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, a 14 organizacji w Kalifornii wykorzystuje te fundusze, aby zmienić normy społeczne przyczyniające się do przemocy domowej, wykonując pracę oddolną w szkołach średnich i ich społecznościach . Istnieje również organizacja prowadząca ogólnokrajową kampanię.

Zdjęcie z Partnerstwa

Partnerstwo jest zasilane przez rzeczników poinformowanych o traumie, którzy ściśle współpracują z osobami, które przeżyły.

„Wyzwaniem jest to, że zapobieganie jest trudne do zauważenia i wymaga czasu” – powiedziała specjalistka ds. programów Alejandra Aguilar. „To bardzo długofalowy wpływ. To trudna sprzedaż, ponieważ ludzie chcą sfinansować coś, co będzie miało natychmiastowy wpływ”.

Partnerstwo powoli, ale pewnie robi różnicę poprzez swoje działania prewencyjne, a teraz organizacja stara się poszerzyć swój zasięg dzięki większym inwestycjom państwowym. Mogłoby to znacznie poprawić dostęp do społeczności wsparcia, zwłaszcza w wiejskich częściach Kalifornii.

Partnerstwo zobowiązuje się do inwestowania w przyszłość, rozszerzając środki zapobiegawcze i docierając do różnych społeczności w całej Kalifornii. Ta organizacja jest w tym na dłuższą metę, a jej metody są bardziej skoncentrowane na opracowaniu lekarstwa niż przyklejaniu plastra.

„Naszym celem jest położenie kresu przemocy domowej w Kalifornii” – powiedziała Jessica. „To naprawdę duży cel, ale wierzymy, że możemy to zrobić dzięki naszej świadomości społecznej, budowaniu zdolności i pracy nad polityką, szczególnie z naciskiem na zapobieganie”.

Liderzy Kongresu Kalifornii muszą jeszcze udzielić pełnego poparcia działaniom prewencyjnym Partnerstwa, więc koalicja polega na tym, że zwykli Kalifornijczycy podniosą swój głos i zaangażują się, aby wypełnić lukę.

Podkreślając znaczenie profilaktyki, Partnerstwo ma nadzieję nabrać rozpędu w walce z przemocą domową i wychować nowe pokolenie pełnych miłości, wsparcia i sprawiedliwych relacji.

Ogólnokrajowe wsparcie działań partnerstwa i wzmocnienie pozycji ocalałych

Od 2014 r. Ray Rice sprzymierzył się z Partnerstwem i innymi organizacjami działającymi na rzecz położenia kresu przemocy domowej. Po latach introspekcji i samorozwoju osoba, która wcześniej wykorzystywała krzywdę, wyrosła na agenta zmian społecznych, edukując piłkarzy w każdym wieku o znaczeniu męskości i osobistej odpowiedzialności.

Przez lata Partnerstwo zaprosiło wiele różnych głosów do włączenia się w dyskusję na temat przemocy domowej i poczynienie postępów w kierunku trwałych rozwiązań. Ten zespół rzeczników zawsze stara się zmienić zdanie i zmienić prawo, aby przemoc intymna partnera stała się przeszłością.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie rzeczników w ich pracy, aby pomóc osobom, które przeżyły w trudnych okolicznościach, czy też stwarzanie nastoletnim sportowcom możliwości mówienia o swoich uczuciach, Partnerstwo podejmuje wszechstronne działania, które mogą pomóc ludziom prowadzić zdrowe życie i wspierać zrównoważone, oparte na szacunku relacje.

„Jesteśmy ciągle rozwijającym się ruchem” – powiedziała Jessica. „Dzieląc się informacjami i zasobami, wszyscy budujemy zdolność pola do zaspokojenia potrzeb ocalałych. Chcemy mieć pewność, że jesteśmy sprawiedliwą organizacją, która podnosi świadomość i umożliwia kalifornijczykom podejmowanie działań”.

Amie Katelyn
Amie Katelyn
Amie Katelyn
MS, RD i pisarz
Amie jest naszą bohaterką randkową i wie wszystko o tym, jak poprawić relacje między ludźmi! Ma doskonałe umiejętności, które wykorzystuje do ulepszania życia ludzi!
Prześlij swoją recenzję
Ocena:

Najlepsze strony randkowe

Together2Night
9.3
Czytaj opinie
BeNaughty
9.9
Czytaj opinie
OneNightFriend
9.4
Czytaj opinie