https://datingranking.net/cs/muzi-maji-dvakrat-tolik-obtiznosti-cteni-damske-emoce-nez-muzi/Muži mají dvojnásobné potíže se čtením emocí žen než mužů
Partnerský Zveřejnění

Muži mají dvojnásobné potíže se čtením emocí žen než mužů

Muži mají dvojnásobné potíže se čtením emocí žen než mužů

Běžně se říká, že „muži nerozumí ženám“, ale zdá se, že toto tvrzení podporuje nový výzkum.

Studie, kterou provedl Boris Schiffer v nemocnici LWL v Německu, zjistila, že muži mohou mít dvakrát větší potíže se čtením ženských emocí na základě jejích očí než s jiným mužem.

Studie zahrnovala 22 mužů ve věku 21 až 52 let, kteří během testování podstoupili magnetickou rezonanci. Poté jim byly předány fotografie očí patřících 36 jednotlivcům – napůl mužům a napůl ženám.

Obrázky se pohybovaly v emocích, některé byly negativní, jiné pozitivní a jiné neutrální. Když byli požádáni, aby si vybrali mezi dvěma slovy, která nejlépe vystihují emoce, které osoba na snímku pociťuje, vedli si muži svým druhem mnohem lépe.

„Muži zažívají různé aktivace mozku, když

zíral na mužské oči na rozdíl od ženských. “

Když muži měřili emoce ze ženského pohledu, trávili více času rozhodováním o tom, kterou emoci pociťovala, než mužskýma očima. U spravedlivějšího pohlaví měli také menší úspěšnost.

Výsledky MRI ukázaly, že muži mají rozdílnou aktivaci mozku, když hledí na mužské oči, na rozdíl od žen. Část mozku spojená s emocemi se ve skutečnosti rozsvítila silněji v reakci na mužské oči.

Výzkum dospěl k závěru, že muži mohou mít méně inherentní empatie vůči ženám. Studie také zvažuje, že tento rozdíl je v zásadě pevně propojen s naší evoluční minulostí.

„Vzhledem k tomu, že muži byli více zapojeni do lovu a bojů na území, bylo by pro ně důležité předvídat a předvídat záměry a činy jejich mužských soupeřů,“ uvádí studie.

Amie Katelyn
Amie Katelyn
Amie Katelyn
MS, RD a spisovatel
Amie je náš hrdina randění a ví všechno o tom, jak zlepšit vztah mezi lidmi! Má vynikající dovednosti, které využívá ke zlepšení života lidí!
Odešlete svoji recenzi
Hodnocení:

Špičkové webové stránky